Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Welkom in het mooie Weert aan de Schelde

Weert een oord van ontspanning en rust.Weert het mooie Weert.

In Weert zijn er verschillende verenigingen

De Zoete Naam Jezus

.

Wie zijn ze en wat doen ze ?


Oorkonde Van de zoete naam Jezus

Weerde Gilde Van de Zoete Naam Jezus

Op den laatstleden achtsten juni duizend achthonderd vijf en dertig, de ondergetekende burgers der gemeente Weert onder den

Naam van gilde broeders van De Zoete Naam Jezus vergaderd zijnde ten huize van Franciscus Ysewijn , zijn overeengekomen van de Weerde Gilde van de Zoeten Naam Jezus ingesteld binnen deze gemeente Weert, met schriftelijke concens en

volle approbatie van de hooge geestelijke weerdigheid,her en wet,in de maand mei 1789, dragend voor titel en zinspruek Christus oogen doorziet ‘t al ,opnieuw in te stellen en ingevolge en reglement van de voorgeschreven jare 1793,behoudens de modofictie hieraan toegebracht te weten dat de doodschuld vervat in artikel 11vesteld op van voorzien reglement wordt gesteld op eenen frank , gevolgendlijk hebben geprocedeerd tot het benoemen van eenen Prins ,Prins D’amour , twee gezworenen en eenen deken als bezorger. De drij laatsten zullen jaarlijks veranderen en drij anderen in de plaats gekozen ofwel dezelde herkozen worden, hebben wij beslotene briefkens overgegaan tot benoming hierbovenvoorzegge waarvan het rezultaat is geweest als volgt:

Als Prins :Florentius Joannes Andries

Prins D’Amour :Matheus Wauters

Gezworene: Fanciscus Ysewijn en Joannes Baptista Pauwels

Deken :Josephus Ferdinandus Ivens

Volgen de hanteekens der gildebroeders

Aangezien de confrererie van de Zoete Naam Jezusbijzonder is ingesteld en dat haar oogwit is het uitroeien der vloeken ,zo hebben besloten de Prins ,Prins D’Amour ,de twee gezworenen,de deken en gildebroeders eenstemmig dat als er eenen der confreers zich er aan zal plichtig maken dat hij uit de confrérie zal gesloten worden.

Nog meer foto's van de Processie vind je op

de pagina van de Processie

Een collage van de Leden

0