Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Welkom in het mooie Weert aan de Schelde

Weert een oord van ontspanning en rust.Weert het mooie Weert.

Weert (1242 - Werde) is toeristisch een zeer aantrekkelijk dorp met de Oude Schelde, de dijken en het heemkundig museum "De Zilverreiger". In 1100 is het een poldergehucht van Moerzeke, gelegen op een schiereiland tussen Durme en Schelde. Tot 1241 behoort het toe aan de Heren van Coudenborch uit Temse.

Door verkoop komt het in bezit van de St.-Baafsabdij van Gent die er de heerlijke rechten zal over houden tot aan de Franse Revolutie.

Op 28 maart 1264 geeft de bisschop van Doornik opdracht aan de Abdij van St.-Baafs om de diensten te verrichten in de bidplaats die zij in Weert zouden oprichten. Die bidplaats is nooit opgericht. Weert is dus heel die tijd aangewezen op Temse en heeft met het Land van Bornem slechts een los verband.

Na de wijziging van de loop van de Schelde in de 13de-14de eeuw blijft het bij het bisdom Doornik behoren, terwijl Bornem bij het bisdom Kamerijk behoort. Van 1559 komen beide parochies onder het bisdom Gent tot zij in 1803, als gevolg van het concordaat met Napoleon, overgaan naar het bisdom Mechelen.

De inwoners van Weert vragen in 1661 een kapel op te richten. De toelating wordt gegeven, maar zij wordt slechts gebouwd in 1755. In 1771 wordt beslist tot oprichting van een eigen parochie, die er slechts komt in 1785. In 1787 wordt eindelijk begonnen met de bouw van de kerk, gewijd aan Sint-Anna. In 1859 krijgt de kerk haar huidige vorm.

0