Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Welkom in het mooie Weert aan de Schelde

Weert een oord van ontspanning en rust.Weert het mooie Weert.

Zie ik de lichtjes van de Schelde

Welkom in Weert aan de Schelde

Kom met ons mee en breng een bezoek aan Weert.

Ontdek mooie plekjes en zoek uit wat je allemaal kan bekijken

in Weert zelf en op de site.

Met het brede aanbod dat wij beschikbaar hebben in Weert

vindt u vast en zeker wat u zoekt.

Neem een kijkje op de website en als u vragen of opmerkingen heeft

neemt u gerust contact met ons op.

We hopen u snel terug te zien in ons mooie Weert!

Hou onze site in de gaten voor het laatste nieuws.

Er volgt nog veel meer !

Een gedicht mij toegestuurd om iedereen te laten genieten

van vele dingen in Weert

Weert

Leven we tezamen in een dorpke....zo klein.

Tevreden naast elkaar.....zo hoeft dat toch te zijn.

Want vree en vreugd en vriendschap siert ons samen allemaal.

Zo is het Weert's bestaan!


Dit kleine lieve dorpke diep verscholen in het land

Omringd met hoge dijken langs de rijke waterkant

Waar vroeger wissen telen , wijmen plekken vlechterij

Die tijd ...is nu voorbij


We zijn vereerd en 't is een eer voor 't dorpke zo knus

Want we hebben weer onze burgermeester terug

En om de orde te handhaven lijk het vroeger was

Nen champetter ...eerste klas!


Een nieuwe orde " Slijkneusorde" werd hier opgericht

Nen doop in alle eerbied en wat slijk in het gezicht

Zo blijft ge lid voor 't leven van dit Weertse heiligdom

Want ge krijgt nog nen diplom


Het leven in dit dorpke leeft nog steeds zoals weleer

In de Zilverreiger....het museum van de streek

"Het waar spiegelbeeld van 't leven"

'T zwaar labeur en onverpoosd

......voor t' welzijn van hun kroost!!


En zo stappen wij in stoet ......zij aan zij

Bij gelegenheid ......vroom en blij

Met "Nand de Slijkneus" steeds vooraan

En wij Weertenaren .....er achteraan!!


Met gekromde ruggen ....verkleunde handen

In zware gronden....zaaien en ook planten

In 't vroege voorjaar ....vochtig nat en kil

tot er van de kou aan hunne neus n'een druppel hing,

afgevaagd met beslijkte hand of besmeurde mouw

zag dat neuzeke s' avonds zwart en grauw.



't Is daardoor dat de "WEERTENAAR" alom bekend....

Hem de eretitel van "SLIJKNEUS" werd toegekend !!!



AMEN !!!!!

Karel De Maeyer



Beste mensen


Met deze starten we een petitie op 

voor het terug in gebruik neming van

een veerdienst tussen Weert en Bornem

wij hopen op jullie steun door

deze petitie in te vullen


https://tinyurl.com/oververbinding



Door op de link te klikken

kan u de petitie tekenen

Wij danken u bijvoorvbaat

0